De presentatie van Robert Verschooten heeft mijn mening over het belang van de Europese Unie nog versterkt. Ik denk dat het cruciaal is om de banden tussen de verschillende lidstaten nog nauwer aan te halen. De enige weg die ik zie om de schade van de financiële en economische crisis enigszins te beperken, is een gezamenlijke weg. Zo lijkt het mij noodzakelijk dat alle lidstaten van de Europese Unie verdere afspraken maken rond financiële wetgeving om zo de nefaste gevolgen van belastingsparadijzen de kop in te drukken.

Een ander aspect waar ik mijn mening wel voor moet herzien, is het gemiddeld percentage van het bruto binnenlands product dat naar de Europese Unie gaat. Ik dacht dat dit cijfer veel hoger lag.

Wat me ook opviel tijdens de presentatie rond de zin van de Europese verkiezingen, was dat Robert Verschooten niet propaganda kwam maken voor de Europese Unie, maar dat hij van tijd tot tijd ook kritische opmerkingen gaf. De meest opvallende opmerking ging over de twee vergaderplaatsen van het Europees Parlement: Brussel en Straatsburg. Hij gaf eerlijk toe dat dit pure geldverspilling is en hij uitte ongezouten dat de Franse politici moeten ophouden dwars te liggen.

Verschooten versterkte ook mijn mening over het belang van verkiezingen (het uiteindelijke doel van zijn uiteenzetting). Een stem telt wel degelijk wanneer ze samengeteld wordt met de anderen. Europa hoort geen ‘ver-van-mijn-bed-show’ te zijn. We leven er middenin en we moeten ons meer bewust zijn van de vruchten die we ervan kunnen plukken.

Advertenties