Joupra 2: Radio: VOX POP

november 9, 2009

Voor mijn vox pop over het verlagen van de minimumleeftijd voor seks:

http://www.zshare.net/audio/68239069b2dc0719/

Advertenties

Vanaf vandaag is één van mijn foto’s terug te vinden op “So Tacky Magazine” (www.sotackymag.com). Dit is een nieuw online magazine dat zich toespitst op subculturen en hedendaagse kunst met als hoofdzetel Amsterdam.
De huidige editie heet “The Cartoon Issue” (voor mijn foto en tekst: pagina 31 en 32). Vorige edities zijn te downloaden op http://www.sotackymag.com/archive.html

sotackymag