JouPra: Flash

mei 28, 2009

Wat heb ik gedaan? Videobeelden gemaakt, een bijhorende tekst geschreven en gekeken naar de montage.

Hoe heb ik het aangepakt? Samen met de rest van het team heb ik gebrainstormd. Uiteindelijk hebben we besloten om als onderwerp ‘Antwerp on Stage’ te kiezen. Met een medestudent ben ik gaan filmen op de Stadswaag. Daarna hebben we met ons team de tekst uitgeschreven. Het laatste stadium was de montage.

Wat was er moeilijk en hoe heb ik het opgelost? Onze neuzen allemaal in dezelfde richting krijgen, heeft veel tijd en energie gekost. Uiteindelijk waren we behoorlijk tevreden over het resultaat.

Wat vond ik er leuk, prettig aan? Ik vond het maken van de beelden en het bespreken wat we exact zouden filmen heel leuk.

Advertenties

JouPra: Den Triangel

mei 28, 2009

Wat heb ik gedaan? Onderwerpen die binnen het concept van Den Triangel passen gezocht, verder geresearcht, een contactpersoon geïnterviewd en een artikel geschreven met bijhorende foto.

Hoe heb ik het aangepakt? Ik ben vertrokken van mijn persoonlijke banden met de wijk. Daarna heb ik stapje voor stapje alles goed voorbereid en dan uitgevoerd.

Wat was er moeilijk en hoe heb ik het opgelost? Echte moeilijkheden waren er niet. Het belangrijkste was dat ik genoeg tijd voorzag om te interviewen. Omdat ik mijn vragen goed voorbereid had, had ik achteraf geen moeite om het artikel te schrijven.

Wat vond ik er leuk, prettig aan? Ik vond het leuk dat ik heel lovende kritieken heb gekregen en dat de twee andere onderwerpen die ik had voorgesteld ook zijn behandeld geweest (door anderen). Jens De Vleeschauwer heeft wel wel een kanjer van een fout gemaakt in het artikel “Niet iedereen tevreden met autovrije dagen” door de naam ‘Lucyneh Vrouyr’ te schrijven onder de foto van haar zus.

Wat heb ik gedaan? Een radioprogramma, geschikt voor Radio Crap, in groep gemaakt.

Hoe heb ik het aangepakt? Samen met de rest van het team heb ik gebrainstormd. We hebben toen besloten een programma te maken waarin electro-muziek centraal stond. Het kreeg de naam ‘Electric Feel’. Vervolgens hebben we de muziekkeuze en de taakverdeling besproken. Ik deed het radionieuws op het einde van het programma.

Wat was er moeilijk en hoe heb ik het opgelost? Echte moeilijkheden waren er niet. Het belangrijkste was dat de timing in orde was. Onze communicatie heeft ervoor gezorgd dat alles vlot verliep.

Wat vond ik er leuk, prettig aan? Ik vond het bespreken van de muziekkeuze heel boeiend, omdat die de sfeer van het programma bepaalt.

de KiesKwies

mei 18, 2009

Het initiatief van de KiesKwies is goed, omdat de bevolking – en vooral de groep jongvolwassenen – meestal niet op de hoogte is van wat er gebeurt binnen Europa en de Europese Unie. De KiesKwies plaatst op een ludieke manier de instellingen in de kijker, zonder het al te kinderachtig te maken.

Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om het niveau van je tegenspelers te bepalen. Hierdoor wordt de deelnemer meteen verplicht om zijn eigen kennis over het Europees beleid in vraag te stellen.

Ook door na elke vraag het correcte antwoord te geven, laat de maker van het spel duidelijk weten dat de quiz hoofdzakelijk een informatief aspect heeft. Of de speler nu het juiste antwoord heeft gekozen of niet, hij leert in ieder geval iets bij.

De vragen zijn bovendien zo opgesteld dat de nieuwsgierigheid van de deelnemer wordt geprikkeld. Als speler wordt je aangezet om na te denken over de EU.

Een mindere zaak is het feit dat er geen reclame wordt gemaakt voor de KiesKwies. Een educatiemiddel zoals dit spel verdient meer aandacht en de mensen die het spel spelen zijn waarschijnlijk de personen die al het meest op de hoogte zijn van de Europese werking.

De presentatie van Robert Verschooten heeft mijn mening over het belang van de Europese Unie nog versterkt. Ik denk dat het cruciaal is om de banden tussen de verschillende lidstaten nog nauwer aan te halen. De enige weg die ik zie om de schade van de financiële en economische crisis enigszins te beperken, is een gezamenlijke weg. Zo lijkt het mij noodzakelijk dat alle lidstaten van de Europese Unie verdere afspraken maken rond financiële wetgeving om zo de nefaste gevolgen van belastingsparadijzen de kop in te drukken.

Een ander aspect waar ik mijn mening wel voor moet herzien, is het gemiddeld percentage van het bruto binnenlands product dat naar de Europese Unie gaat. Ik dacht dat dit cijfer veel hoger lag.

Wat me ook opviel tijdens de presentatie rond de zin van de Europese verkiezingen, was dat Robert Verschooten niet propaganda kwam maken voor de Europese Unie, maar dat hij van tijd tot tijd ook kritische opmerkingen gaf. De meest opvallende opmerking ging over de twee vergaderplaatsen van het Europees Parlement: Brussel en Straatsburg. Hij gaf eerlijk toe dat dit pure geldverspilling is en hij uitte ongezouten dat de Franse politici moeten ophouden dwars te liggen.

Verschooten versterkte ook mijn mening over het belang van verkiezingen (het uiteindelijke doel van zijn uiteenzetting). Een stem telt wel degelijk wanneer ze samengeteld wordt met de anderen. Europa hoort geen ‘ver-van-mijn-bed-show’ te zijn. We leven er middenin en we moeten ons meer bewust zijn van de vruchten die we ervan kunnen plukken.